Základní kurz Tribotechniky

11. – 12. října 2022 (úterý - středa)

Budova ČSVTS, Novotného Lávka 5, Praha 1

Česká strojnická společnost pořádá
v atraktivním prostředí historického centra Prahy tradiční KURZY TRIBOTECHNIKY.

 

Kurz je určen především pro

podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, služeb   a zemědělství. Bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů.

Cíl vzdělávacího kurzu

Tribotechnika jako realizační úsek tribologie, tj. nauky o tření, opotřebení a mazání, zabývající se účinným využíváním jejích poznatků, je významnou disciplinou každé výrobní i provozní praxe. Mazivo je dnes považováno za konstrukční prvek každého stroje, ve kterém je použito. Proto tento odborný kurz bude účastníky informovat především o mazivech a mazání, ale také o správné aplikaci maziv a důležitosti jejich ošetřování, které jsou předpokladem pro bezporuchový provoz strojů a tím pro významné úspory nákladů. Zásadou bude objektivita informací nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci  v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.

 

Program kurzu 

Úterý 11. října 2022

 • Zahájení kurzu
  Ing. Vladimír Nováček ( garant kurzu )
 • Základy tribologie a tribotechniky
  Ing. Jan Novák, CLS ( Intribo )
 • Základy mazání strojů
  Ing. Jan Novák, CLS ( Intribo )
 • Výroba, vlastnosti a zkoušení kapalných maziv
  Ing. Ladislav Fuka ( DTC Testing )
 • Výroba, vlastnosti, zkoušení plastických maziv
  Sortimentní skupiny maziv
  Ing. Ladislav Fuka ( DTC Testing )
  Technologické kapaliny - funkce, druhy a jejich vlastnosti
  Volba správné kapaliny
  Ing. Petr Dobeš, CSc. ( Tribo-kontakt )
 • Hydraulické kapaliny - druhy, použití, klasifikace
  Volba správné kapaliny
  Ing. Petr Dobeš, CSc. ( Tribo-kontakt )
 • Analýzy olejů jako prostředek preventivní údržby strojů
  Ing. Vladimír Nováček ( ALS Czech Republic )

Středa 12. října 2022

 • Mazání spalovacích motorů
  Ing. Pavel Růžička, Ph.D. ( TotalEnergies Marketing Česká republika )
 • Turbinové a kompresorové oleje
  Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
  ( TotalEnergies Marketing Česká republika )
 • Prvky a systémy mazací techniky
  Ing. Pavel Špondr  ( ŠPONDR CMS )
 • Ošetřování kapalných maziv a pracovních kapalin
  Ing. Milan Soukup ( KLEENTEK )
 • Plastická, pevná a speciální maziva
  Ing. Jiří Valdauf ( LUBRICANT )
 • Předání osvědčení o absolvování kurzu
  Diskuse  a zhodnocení kurzu
  Ing. Petr Kříž; ( předseda OS Tribotechnika )
  Ing. Vladimír Nováček
  ( garant kurzu )

 

 

Časový rozvrh:

Prezence:                          úterý 11. října 2022 – 9:30 až 10:00 hod.

Zahájení kurzu:                 od 10:00 hodin

Ukončení kurzu:               středa 12. října 2022 cca v 16 h

 

Organizační sekretariát kurzu: 

Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1     
Hana Valentová, tel: 728 742 242; e-mail:  strojspol@csvts.cz
www.strojnicka-spolecnost.cz

 

Přihlašování:     online – LINK na www.tribotechnika.cz

                              Případně můžete kontaktovat též organizační sekretariát.


Účastnický poplatek:

Vložné kurzu     4 980 CZK

Zvýhodnění ceny při účasti více účastníků z jedné firmy – sleva z jednotkové ceny.               

2 osoby                - 8 %
3 osoby                - 12 %  
4 osoby                 - 15 %
více osob             - 17%    

Vložné kurzu zahrnuje veškeré náklady na místě (včetně stravování = 2 obědy, 1 večeře a občerstvení v průběhu) spojené s kurzem mimo ubytování se snídaní.

Ubytování

Nabízíme zajištění velmi kvalitního ubytování v jednolůžkových pokojích se snídaní v docházkové vzdálenosti (cca 800 m) od Karlova mostu (Novotného lávky) velmi blízko Staroměstského náměstí za cenu 1600 CZK za osobu a 1 noc.