Česká strojnická společnost

a její odborná sekce

TRIBOTECHNIKA a MOTOROVÁ PALIVA

oznamují, že se ve dnech
24. až 25. května 2023
uskuteční tradiční

15. odborná konference

TRIBOTECHNIKA a MOTOROVÁ PALIVA


v Hotelu Sladovna, Černá Hora na Blanensku