Nástavbový kurz Tribotechniky

13. – 14. října 2022 (čtvrtek - pátek)

Budova ČSVTS, Novotného Lávka 5, Praha 1

Česká strojnická společnost pořádá v atraktivním prostředí historického centra Prahy tradiční KURZY TRIBOTECHNIKY.

PŘIHLÁŠKA ON-LINE 

Kurz je určen především pro

podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, služeb   a zemědělství. Bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů. Nástavbový kurz tribotechniky je určen zejména absolventům Základních tribotechnických kurzů. Vítáni jsou i noví zájemci, kteří mají základní tribotechnické znalosti.

Cíl vzdělávacího kurzu

V programu nástavbového kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směřováním na provozní aplikační zkušenosti. Ke každému tématu je vyčleněn větší prostor pro diskusi a v neposlední řadě i k prodiskutování konkrétních problémů účastníků kurzu. Součástí diskuse je také výměna zkušeností z praxe. Program je zaměřen na absolventy našich základních tribotechnických kurzů. Zásadou bude objektivita informací nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.

 

Zaměření kurzu 

 • Tření v ložiskách
 • Poruchy ložisek
 • Přehled maziv
 • Praxe určování a ověřování užitných vlastností kapalných a plastických maziv
 • Centrální mazací systémy: systémy speciální, výběr, uplatnění
 • Převodové oleje
 • Syntetická a biologicky rozložitelná maziva
 • Moderní procesní kapaliny a jejich správná volba
 • Hydraulické kapaliny pro standardní a speciální aplikace
 • Aplikační možnosti plastických maziv
 • Rentabilita péče o maziva
 • Analýzy olejů – interpretace výsledků a případové studie
 • Konzervace a odmašťování

 

Časový rozvrh:

Prezence: čtvrtek 13. října 2022 – 9:30 až 10:00 hod.
Zahájení kurzu: od 10:00 hodin
Ukončení kurzu: pátek 14. října 2022 cca v 16 h

Organizační sekretariát kurzu: 

Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1     
Hana Valentová, tel: 728 742 242; e-mail:  strojspol@csvts.cz
www.strojnicka-spolecnost.cz

 

Přihlašování:
online – LINK na
www.tribotechnika.cz
Případně můžete kontaktovat též organizační sekretariát.

 

Účastnický poplatek:

Vložné kurzu     4 980 CZK

Zvýhodnění ceny při účasti více účastníků z jedné firmy – sleva z jednotkové ceny.               

2 osoby                - 8 %
3 osoby                - 12 %
4 osoby                 - 15 %
více osob             - 17%    

Vložné kurzu zahrnuje veškeré náklady na místě (včetně stravování = 2 obědy, 1 večeře a občerstvení v průběhu) spojené s kurzem mimo ubytování se snídaní.

Ubytování:

Nabízíme zajištění velmi kvalitního ubytování v jednolůžkových pokojích se snídaní v docházkové vzdálenosti (cca 800 m) od Karlova mostu (Novotného lávky) velmi blízko Staroměstského náměstí za cenu 1600 CZK za osobu a 1 noc.