Česká strojnická společnost, z.s.
odborná sekce Tribotechnika a motorová paliva
uspořádala odborný seminář/webinář
 

Maziva a paliva pro úspory energií

 
ve středu 7. prosince 2022 od 10:00
Praha 1, Novotného lávka 5 nebo online
 

PROGRAM

Zahájení semináře / webináře (kombinovaná forma dle výběru účastníka)  10:00
Vývojové trendy a praktické aplikace maziv, jež snižují spotřebu energie  
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o.
10:05  - 10:35
Úspory elektrické energie v souvislosti s čistotou oleje                                
Ing. Milan Soukup – KLEENTEK, spol. s r.o.
10:35 - 11:05
Energetické úspory s použitím speciálních maziv                                          
Ing. Jozef Šiška - LUBRICANT, s.r.o.
11:05 – 11:35
Možnosti hydraulických olejů při úsporách energie,                                                 
zlepšení udržitelnosti a ochraně životního prostředí

Ing. Petr Dobeš, CSc. - Tribo-kontakt
11:35 – 12:05
Přestávka na oběd   12:05 – 13:00
Současné hranice snižování tření ve strojích                                                   
Ing. Pavel Šperka, Ph.D. – VUT Brno
13:00 – 13:30
Centrální mazací systémy podporují optimální tribologii a energetické úspory
Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. – ŠPONDR CMS, spol. s r.o.
13:30 – 14:00
Energetická bezpečnost - výzvy v oblasti dodávek ropy
Ing. Zdeněk Dundr – MERO ČR, a.s.
14:00 – 14:30
Energetická účinnost a emise klasických a alternativních pohonů v dopravě                 
Ing. Petr Kříž - Ministerstvo průmyslu a obchodu
14:30 – 15:00
Zakončení semináře/webináře 15:00