ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST z.s.
www.strojnicka-spolecnost.cz
odborná sekce Tribotechnika

logo 


Vás zve
na tradiční vzdělávací akci

Nástavbový kurz tribotechniky

ve čtvrtek a pátek 14. a 15. října 2021
v přednáškových sálech Hotelu SKI, Nové město na Moravě


Cíl kurzu

Tribotechnika jako realizační úsek tribologie, tj. nauky o tření, opotřebení a mazání, zabývající se účinným využíváním jejích poznatků, je významnou součástí každé výrobní i provozní praxe. V programu nástavbového kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směřováním na provozní aplikační zkušenosti. Ke každému tématu je vyčleněn větší prostor pro diskusi a v neposlední řadě i k prodiskutování konkrétních problémů účastníků kurzu. Zásadou bude objektivita informací, nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice včetně posledních aplikačních poznatků.
Kurz je určen pro pracovníky olejářských společností, prodejců a servisu maziv, jejichž dobré znalosti oborů tribologie a tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří a údržby ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, těžby surovin, lesnictví a zemědělství, kurz je rovněž přínosný pro studenty souvisejících oborů, především strojírenství. Nástavbový kurz je určen zejména absolventům základního kurzu tribotechniky a novým zájemcům, kteří mají základní tribotechnické znalosti.

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

 

Přednášky a přednášející

 • Zahájení kurzu
  Ing. Jiří Valdauf, odborný garant kurzu

 • Tření v ložiskách
  Ing. Karel Kotlán, vedoucí zkušebny, ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.

 • Poruchy ložisek
  Ing. Karel Kotlán, vedoucí zkušebny, ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.

 • Přehled maziv
  Ing. Ladislav Fuka, DTC Testing GmbH

 • Praxe určování a ověřování užitných vlastností kapalných a plastických maziv
  Ing. Ladislav Fuka, DTC Testing GmbH

 • Centrální mazací systémy systémy speciální, výběr, uplatnění
  Ing. Pavel Špondr, ŠPONDR CMS, spol. s r.o.

 • Převodové oleje
  Doc. Ing. Petr Kozák, CSc., OMV Česká republika, s.r.o.

 • Syntetická a biologicky rozložitelná maziva
  Doc. Ing. Petr Kozák, CSc., OMV Česká republika, s.r.o.

 • Moderní procesní kapaliny a jejich správná volba
  Ing. Petr Dobeš, CSc., TRIBO-kontakt

 • Hydraulické kapaliny pro standardní a speciální aplikace
  Ing. Petr Dobeš, CSc., TRIBO-kontakt

 • Aplikační možnosti plastických maziv
  Ing. Jiří Valdauf, LUBRICANT s.r.o.

 • Rentabilita péče o maziva
  Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o.

 • Konzervace a odmašťování
  Ing. Petr Kříž, předseda OS Tribotechnika

 • Předání osvědčení o absolvování kurzu

 • Diskuse a zhodnocení kurzu

  Ing. Petr Kříž, předseda OS Tribotechnika
  Ing. Jiří Valdauf, odborný garant kurzu

Základní informace

Místo konání:
Hotel SKI
Nové město na Moravě
www.hotelski.cz

Odborný garant kurzu:
Odborná sekce Tribotechnika ČSS
www.tribotechnika.cz
Ing. Jiří Valdauf
člen výboru OS Tribotechnika
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační sekretariát kurzu:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
Hana Valentová
tel: 728 747 242
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.strojnicka-spolecnost.cz

Účastnický poplatek:
vložné kurzu 4980 CZK
Zvýhodnění ceny při účasti více účastníků z jedné firmy:
2 osoby – 8 % / účastník
3 osoby – 12 %
4 osoby – 15 %
více osob – 17 %
Zahrnuje konání kurzu, sborník přednášek a stravování v průběhu trvání kurzu.
Výše vložného na kurz je stanovena podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění.
Průběh kurzu:
registrace účastníků první den kurzu 9:30 – 10:00
Zahájení: první den v 10:00
Ukončení: druhý den v 15:15

Organizační informace
Příjem přihlášek a potvrzení o úhradě vložného:
nejpozději do 4. října 2021
na adresu sekretariátu kurzu,
e-mailem, poštou, telefonicky nebo on-line přihláškou

Vložné uhraďte:
na účet České strojnické společnosti
IČ: 00506443
č. účtu 46536011/0100 u KB Praha 1
variabilní symbol : 1174
Česká strojnická společnost z.s. není plátcem DPH !

Daňový doklad o uhrazené platbě obdrží účastníci při registraci.
Dle požadavku Vám zašleme na úhradu vložného kurzu předem fakturu,
nebo lze hradit v hotovosti při prezentaci na místě.
Pokud nezašlete přihlášku do uvedeného termínu a maté zájem se ještě účastnit, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem sekretariát kurzu!
Ubytování – informace:
Ubytování pro účastníky kurzu bude zajišťováno v místě konání kurzu v Hotelu SKI v pokojích s kompletním vybavením. Po dohodě s vedením hotelu je pro účastníky kurzu do 22. 9. 2021 blokována kapacita na jednu noc z 14.10. na 15.10. za zvýhodněnou cenu. Po uvedeném datu organizátor kurzu uvolňuje rezervovanou kapacitu pro účely hotelu a hotel bude dále nabízet ubytování za standardní cenu beze slevy. Je možné si objednat ubytování i na noc před začátkem kurzu, tj. na 13.10.2021 či následný den po kurzu. Účastníci kurzu si ubytování objednávají a hradí sami a vyúčtují své vysílající organizaci!
Informace k objednávce ubytování:
Hotel SKI s.r.o., Vlachovická 1000, Nové Město na Moravě, www.hotelski.cz
tel: 566 653 011; 724 556 818; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.