Tribotechnika

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Časopis: TRIBOTECHNICKÉ INFORMACE

Vážení členové ČSS a milí čtenáři Tribotechnických informací, kteří máte zájem o odbornou činnost sekce Tribotechnika a zajímají Vás novinky z oblasti tribotechniky.

Časopis Tribotechnické informace věnuje pozornost především mazivům, technice mazání, technickým prostředkům i poznatkům z podnikové praxe. Neopomíjí ani vrcholové aplikace z oblasti kosmické a jaderné technologie, nanotechnologie a bioinženýrství. Autory příspěvků jsou špičkoví odborníci z dané oblasti.
Tribotechnické informace jsou zdrojem informací pro odborné a řídící pracovníky organizací, především z oblasti energetiky, průmyslu a dopravy. Náš časopis si dlouhodobě udržuje obsahově i formálně dobrou úroveň a našel si široký okruh čtenářů.

Časopis do roku 2012 byl  vydáván jako příloha Technického týdeníku.

Od října 2012 jsouTribotechnické informace vydávány 2x ročně jako příloha měsíčníku TechMagazín. Tribotechnické informace s titulní stranou jsou vždy umístěny uprostřed  tohoto periodika. 

Všem členům sekce Tribotechnika jsou zasílána příslušná čísla TechMagazínu s přílohou „Tribotechnické informace“.

Své odborné příspěvky do časopisu  zasílejte elektronickou poštou na sekretariát ČSS pí Valentové na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; inzeráty pak přímo do redakce TechMagazínu p. Kostolníkovi na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Časopis: TRIBOTECHNICKÉ INFORMACE

číslo 1, ročník 2010 - náhled časopisu*
číslo 2, ročník 2010 - náhled časopisu*
číslo 1, ročník 2011 - náhled časopisu*
číslo 2, ročník 2011 - náhled časopisu*

číslo 1, ročník 2012 - náhled časopisu*
číslo 1, ročník 2013 - náhled časopisu*
číslo 2, ročník 2013 - náhled časopisu* 
číslo 1, ročník 2014 - náhled časopisu*
číslo 2, ročník 2014 - náhled časopisu*
číslo 1, ročník 2015 - náhled časopisu*
číslo 2, ročník 2015 - 
náhled časopisu*
číslo 1, ročník 2016 - 
náhled časopisu*
číslo 2, ročník 2016 - náhled časopisu*
č
íslo 1, ročník 2017 - náhled časopisu 
číslo 2, ročník 2017 - náhled časopisu
č
íslo 1, ročník 2018 - náhled časopisu
č
íslo 2, ročník 2018 - náhled časopisu
č
íslo 1, ročník 2019 - náhled časopisu
č
íslo 2, ročník 2019 - náhled časopisu
číslo 1, ročník 2020 - náhled časopisu