Nástavbový kurz Tribotechniky

17. – 18. října 2024
Česká strojnická společnost pořádá

tradiční KURZY TRIBOTECHNIKY

 

Kurz je určen především pro
podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, služeb a zemědělství. Bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů. Nástavbový kurz tribotechniky je určen zejména absolventům Základních tribotechnických kurzů. Vítáni jsou i noví zájemci, kteří mají základní tribotechnické znalosti.
Cíl vzdělávacího kurzu
V programu nástavbového kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směřováním na provozní aplikační zkušenosti. Ke každému tématu je vyčleněn větší prostor pro diskusi a v neposlední řadě i k prodiskutování konkrétních problémů účastníků kurzu. Součástí diskuse je také výměna zkušeností z praxe. Program je zaměřen na absolventy našich základních tribotechnických kurzů. Zásadou bude objektivita informací nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.


Zaměření kurzu
 • Tření v ložiskách
 • Poruchy ložisek
 • Přehled maziv
 • Praxe určování a ověřování užitných vlastností kapalných a plastických maziv
 • Centrální mazací systémy: systémy speciální, výběr, uplatnění
 • Převodové oleje
 • Syntetická a biologicky rozložitelná maziva
 • Moderní procesní kapaliny a jejich správná volba
 • Hydraulické kapaliny pro standardní a speciální aplikace
 • Aplikační možnosti plastických maziv
 • Rentabilita péče o maziva
 • Analýzy olejů – interpretace výsledků a případové studie
 • Konzervace a odmašťování
Časový rozvrh:

Čtvrtek 17. října 2024

 • Zahájení kurzu
 • Mazání spalovacích motorů
 • Syntetická a biologicky rozložitelná maziva
 • Centrální mazací systémy, speciální systémy, výběr, uplatnění
 • Experimentální výzkum tribologie strojních součástí
 • Moderní procesní kapaliny a jejich správná volba
 • Hydraulické kapaliny pro standardní a speciální aplikace
 • Části strojů a indikátory jejich poruch.
 • Praktický výpočet a nastavení dávek maziva pro mazání ložisek vertikálního válcového lisu.
 • Možnost diskuse na vybraná témata dle zájmu posluchačů
  Např. mazání elektromobilů, nanomaziva, interakce maziv s elektrickým proudem


Pátek 18. října 2024

 • Analýzy olejů – interpretace výsledků a případové studie
 • Rentabilita péče o maziva
 • Konzervace a odmašťování
 • Tření v ložiskách
 • Poruchy ložisek
 • Předání osvědčení o absolvování kurzu
 • Diskuse a konzultace na zájmová témata předem uvedená účastníky