Nástavbový kurz Tribotechniky

12. – 13. října 2023 (čtvrtek - pátek)
Hotel Sladovna, Černá Hora, okres Blansko
www.hotelsladovna.cz
Česká strojnická společnost pořádá
v atraktivním prostředí Hotelu Sladovna v Černé Hoře
tradiční KURZY TRIBOTECHNIKY

PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Kurz je určen především pro
podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, služeb a zemědělství. Bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů. Nástavbový kurz tribotechniky je určen zejména absolventům Základních tribotechnických kurzů. Vítáni jsou i noví zájemci, kteří mají základní tribotechnické znalosti.
Cíl vzdělávacího kurzu
V programu nástavbového kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směřováním na provozní aplikační zkušenosti. Ke každému tématu je vyčleněn větší prostor pro diskusi a v neposlední řadě i k prodiskutování konkrétních problémů účastníků kurzu. Součástí diskuse je také výměna zkušeností z praxe. Program je zaměřen na absolventy našich základních tribotechnických kurzů. Zásadou bude objektivita informací nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.


Zaměření kurzu
 • Tření v ložiskách
 • Poruchy ložisek
 • Přehled maziv
 • Praxe určování a ověřování užitných vlastností kapalných a plastických maziv
 • Centrální mazací systémy: systémy speciální, výběr, uplatnění
 • Převodové oleje
 • Syntetická a biologicky rozložitelná maziva
 • Moderní procesní kapaliny a jejich správná volba
 • Hydraulické kapaliny pro standardní a speciální aplikace
 • Aplikační možnosti plastických maziv
 • Rentabilita péče o maziva
 • Analýzy olejů – interpretace výsledků a případové studie
 • Konzervace a odmašťování
Časový rozvrh:
Prezence: čtvrtek 12. října 2023 – 9:30 až 10:00 hod.
Zahájení kurzu: od 10:00 hodin
Ukončení kurzu: pátek 13. října 2023 cca v 16 h
Organizační sekretariát kurzu:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
Ing. Olga Křížová, tel: 728 742 242; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.strojnicka-spolecnost.cz
Přihlašování: online – LINK na www.tribotechnika.cz
Případně můžete kontaktovat též organizační sekretariát.
Účastnický poplatek:
Vložné kurzu 5 480 CZK
Zvýhodnění ceny při účasti více účastníků z jedné firmy – sleva z jednotkové ceny.
2 osoby - 8 %
3 osoby - 12 %
4 osoby - 15 %
více osob - 17%
Vložné kurzu zahrnuje veškeré náklady na místě (včetně stravování = 2 obědy, 1 večeře a občerstvení v průběhu) spojené s kurzem mimo ubytování se snídaní.
Ubytování
Nabízíme zajištění velmi kvalitního ubytování v jednolůžkových pokojích se snídaní v Hotelu Sladovna v Černé Hoře za cenu 1910 CZK za osobu a 1 noc.