Tribotechnika

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

 

Plán akcí OS Tribotechnika ČSS na rok 2017

  Kurz Nástavbový kurz tribotechniky- dvoudenní kurz pro pokročilé (v programu kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směrováním na provozní aplikační zkušenosti
- vyčleněn větší prostor pro diskusi ke každému tématu i ke konkrétním problémům účastníků kurzu, výměna zkušeností z praxe apod.)
termín: 30. - 31. března 2017
místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
odborný garant: OS Tribotechnika ČSS: Ing. Milan Šimánek (sekce tribotechnika) a Ing. Jiří Valdauf, Lubricant s.r.o., e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   pozvánka přihláška
 
   
akce : 60. výročí založení tribotechniky (připadá na 25.7.2017)
termín: 8. června 2017
místo:  Skalka u Ježova 85, vinné sklepy SKALÁK
odborný garant: odborná sekce tribotechnika při ČSS - Ing. Pavel Špondr - ve spolupráci se Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniku
organizační garant Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   
časopis: Tribotechnické informace  č. 1 / 2017 - přílohou TechMagazínu
termín vydání:  9. června 2017
odborný garant: OS Tribotechnika při ČSS, Ing. Milan Šimánek, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  ;
Ing. Petr Kříž, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
organizační garant: redakce Tech media Publishing s.r.o., Petr Kostolník, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
   
kurz: Základy tribotechniky - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi) 
termín: 26. - 27. října 2017
místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
odborný garant: OS tribotechnika při ČSS, Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha,
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
organizační garant Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   
   
časopis: Tribotechnické informace č. 2 / 2017 - přílohou TechMagazínu
termín vydání: 10. listopadu 2017
odborný garant: OS Tribotechnika při ČSS, Ing. Milan Šimánek, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  ; 
Ing. Petr Kříž, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
organizační garant: redakce Tech media Publishing s.r.o., Petr Kostolník, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
Seminář: Provozní kapaliny pro osobní automobily
termín: 13. prosince 2017
místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, budova A - 3. patro, sál 318
odborný garant: OS Tribotechnika při ČSS, Ing. Jan Skolil, Ph.D., CLASSIC Oil, s.r.o.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   pozvánka s přihláškou ke stažení zde od listopadu:
   
   
   

 

Všechny pozvánky a přihlášky na jednotlivé odborné akce bude možné včas stáhnout z internetových stránek České strojnické společnosti www.strojnicka-spolecnost.cz
Česká strojnická společnost, Hana Valentová - tajemník, tel.: 221 082 203; mobil: 728 747 242; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Hana V a l e n t o v á - tajemník
tel.: 221 082 203; mobil: 728 747 242
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.strojnicka-spolecnost.cz
Poznámka:
Pořadatel - Česká strojnická společnost – si vyhrazuje právo v průběhu roku plán upřesňovat a doplňovat.