Tribotechnika

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

ZÁKLADY OBORU

Co je to tribotechnika?
Tribotechnika je disciplína aplikující výsledky vědy nazývané tribologie do praxe. Přitom tribologie je nauka, která se zabývá chováním dotýkajících se povrchů ve vzájemném pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb. Jde tedy o tření, opotřebení a mazání. Při vzájemném působení povrchů v pohybu dochází k odporu proti pohybu - ke tření. D ůsledkem tření je opotřebení pohybujících se povrchů. Tření a opotřebení se zmenšuje mazáním, přitom mazivem může být látka jakéhokoliv skupenství. Co všechno tedy do tribotechniky patří:

 • Maziva a zkoušení maziv.
 • Materiály pro třecí dvojice.
 • Výpočet, konstrukce a optimalizace třecích dvojic.
 • Způsob mazání a mazací zařízení.
 • Vědecké základy pro tření a opotřebení.
 • Měřící a kontrolní metody pro tribotechnické pochody
 • Spolehlivost a diagnostika (v tomto případě tzv. tribodiagnostika) konstrukčních součástí a skupin
 • Speciální technologické postupy vedoucí ke zvýšení odolnosti proti opotřebení.
 • Organizace techniky mazání v provozu