Tribotechnika

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

 

Plán akcí OS Tribotechnika ČSS na rok 2018

  Kurz Nástavbový kurz tribotechniky- dvoudenní kurz pro pokročilé (v programu kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směrováním na provozní aplikační zkušenosti
- vyčleněn větší prostor pro diskusi ke každému tématu i ke konkrétním problémům účastníků kurzu, výměna zkušeností z praxe apod.)
termín: 15. - 16. března 2018
místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
odborný garant: OS Tribotechnika ČSS:  Ing. Jiří Valdauf, Lubricant s.r.o., e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   Pozvánka a přihláška zde ke stažení: pozvánkapřihláška
 
   
akce : 13. Mezinárodní Česko-Slovenská konference tribotechniky "Mazání v moderním průmyslovém podniku"
termín: 25. - 27. dubna 2018
místo:  Hotel SKI - Nové Město na Moravě
odborný garant: odborná sekce tribotechnika při ČSS - Ing. Pavel Špondr - ve spolupráci se Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniku ZSVTS a  odbornou skupinou Tribodiagnostika ATD ČR
organizační garant

Česká strojnická společnost - Hana Valentová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 pozvánky, přihlášky  1._oznám_13_konf_Tribotech_25_až27-4-2018.docxdopis firmám s nabídkou účastiPřihláška na konferenciPOZVÁNKA
   
časopis: Tribotechnické informace  č. 1 / 2018 - přílohou TechMagazínu
termín vydání:  11. června 2018
odborný garant: OS Tribotechnika při ČSS, Ing. Petr Kříž, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
organizační garant: redakce Tech media Publishing s.r.o., Petr Kostolník, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
   
kurz: Základy tribotechniky - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi) 
termín: 18. - 19. října 2018
místo: Hotel SKI - Nové Město na Moravě
odborný garant: OS tribotechnika při ČSS, Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha,
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
organizační garant Česká strojnická společnost - Hana Valentová
   pozvánka s přihláškou zde: PozvánkaPřihláška
   
časopis: Tribotechnické informace č. 2 / 2018 - přílohou TechMagazínu
termín vydání: 15. října 2018
odborný garant: OS Tribotechnika při ČSS, Ing. Petr Kříž, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
organizační garant: redakce Tech media Publishing s.r.o., Petr Kostolník, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
Seminář: Moderní maziva a provozní kapaliny v mobilní technice
termín: 5. prosince 2018
místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, 
odborný garant:

OS Tribotechnika při ČSS, Ing. Petr Dobeš, CSc. ; Tribo-kontakt; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

organizační garant: Česká strojnická společnost - Hana Valentová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   pozvánka s přihláškou ke stažení zde: Pozvánka s přihláškou
   
   
   

 

Všechny pozvánky a přihlášky na jednotlivé odborné akce bude možné včas stáhnout z internetových stránek České strojnické společnosti www.strojnicka-spolecnost.cz
Česká strojnická společnost, Hana Valentová - tajemník, tel.: 221 082 203; mobil: 728 747 242; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Hana V a l e n t o v á - tajemník
tel.: 221 082 203; mobil: 728 747 242
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.strojnicka-spolecnost.cz
Poznámka:
Pořadatel - Česká strojnická společnost – si vyhrazuje právo v průběhu roku plán upřesňovat a doplňovat.