Tribotechnika

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

ČLENSTVÍ V ODBORNÉ SEKCI TRIBOTECHNIKA ČSS

Přihláška za individuálního člena odborné skupiny Tribotechnika


PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

Právnické osoby, které se stanou členy odborné sekce Tribotechnika České strojnické společnosti, platí roční členský příspěvek v dohodnuté výši uvedené ve smlouvě o členství v souladu s organizačním řádem společnosti. Jeho výše se stanoví dohodou a odvozuje se od počtu zaměstnanců v organizaci.

Podle výše příspěvku ČSS budou právnickým osobám ze členství v sekci Tribotechnika vyplývat níže uvedené výhody:

  1. Možnost jmenovat 1 svého zástupce do výboru sekce.
  2. Bezplatný odběr časopisu Tribotechnické informace podle výše příspěvku.
  3. Slevy na odborných akcích pořádaných Českou strojnickou společností.
  4. Možnost otištění inzerátu v Tribotechnických informacích 1x ročně s příspěvkem dle tabulky

Tabulka - Přehled výše příspěvku sekce Tribotechnika a odpovídajících výhod od r. 2007

Základní příspěvek
člena ČSS
(Kč)
Počet
zaměstnanců
v organizaci
Počet výtisků
TTI zdarma
Příspěvek na
inzerát v TTI (Kč)
5 .000,- do 50 osob 1 1.000,-
10.000,- do 200 osob 2 2.000,-
15.000,- do 500 osob 3 3 000,-
20.000,- a výše nad 500 osob 4 4.000,-


Mám zájem o zaslání smlouvy pro členství právnických osob
Seznam členů - právnických osob
Statut odborné sekce Tribotechnika